Trükised

Rohelise kontori käsiraamat

09.12.2015
EKJA
Trükised
2013. aasta lõpus ilmunud SEI Tallinna trükis „Rohelise kontori käsiraamat“ annab nii era- kui ka avaliku sektori asutustele näpunäiteid keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori põhimõtete rakendamiseks. Rohelise kontori käsiraamat annab ülevaate Euroopa Rohelise Kontori süsteemi põhimõtetest ja toimimisest. Samuti jagatakse nõuandeid ja näpunäiteid sellest, kuidas kaasata kontoritöötajaid, korraldada keskkonnahoidlikke hankeid, säästa energiat, vett ja kontoritarbeid, kuidas...

Keskkonnajuhtimine avalikus sektoris

09.12.2015
EKJA
Trükised
SEI Tallinn on koostanud Keskkonnaministeeriumi tellimusel juhendmaterjali “Keskkonnajuhtimine avalikus sektoris”. Juhendmaterjali eesmärk on anda juhiseid keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks avaliku sektori organisatsioonides (nii riigiasutustes kui ka omavalitsustes). Põhirõhk on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi (Eco-Management and Audit Scheme) ehk EMAS-i tutvustamisel ja selle rakendamiseks juhtnööride andmisel. Põgusamalt on käsitletud ka keskkonnahoidliku kontori ehk rohelise kontori põhimõtteid...

Ülevaade keskkonnamõju hindamise praktikast Eestis

09.12.2015
EKJA
Trükised
Ilmunud on “Ülevaade keskkonnamõju hindamise praktikast Eestis”, mis on  järjekorras üheksas trükis sarjas “SEI-Tallinna väljaanded”. Trükisesse on koondatud aastatel 2005-2006 läbiviidud uuringute tulemused. Trükis koosneb kuuest peatükist: 1) keskkonnamõju hindamise üleeestiline ülevaade, 2) 27 KMH menetluse valikuuringu tulemused, 3) keskkonnamõju hindamine Euroopa kohtu ja Eesti kohtute praktikas, 4) KMH menetluse uuringu tulemused, 5) KMH aruannete...

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise käsiraamat

09.12.2015
EKJA
Trükised
Autorid: Gergely Toth, Harri Moora. 2005. SEI-Tallinn. 76 lk. Käsiraamatu eesmärk on anda ülevaade keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise meetoditest ning juhiseid nende rakendamiseks ettevõttes. Käsitletud on selliseid enam levinud meetodeid ja vahendeid nagu sisend-väljundanalüüs, keskkonnakulude arvestus, ökoefektiivsuse hindamine, keskkonnategevuse tulemuslikkuse indeks, keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise indikaatorid jms. Peale ettevõtete pakub käsiraamat vajalikku informatsiooni keskkonnaametnikele, keskkonnaaudiitoritele ja -konsultantidele...

Standardi ISO 14001:2004 muudatuste ja täienduste seletusi 2005. SEI-Tallinn, EKJA. 16 lk.

09.12.2015
EKJA
Trükised
Brošüüris antakse lühiülevaade uuendatud ISO 14001:2004 standardist. Muudatusi on võrreldud vana standardiga. Seletused kehtivad ka EVS-EN ISO 14001:2005 eestikeelse versiooni kohta. Hind 50 krooni. Lisateave: ekja@ekja.ee, 6276116 või seit@seit.ee või 6276100. Lisaks on SEI-Tallinn Keskkonnaministeeriumi rahastamisel koostanud EÜ ökomärgist tutvustava teatmiku tootjatele. Teatmiku eesmärk on tutvustada Eesti ettevõtjatele ökomärgist ja selle olulisust tootjatele ning anda...

Samm-sammult EMAS-i registreerimiseni. Lühiülevaade Euroopa Parlamendi ja nõukogu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise (EMAS) rakendamisest.

09.12.2015
EKJA
Trükised
Trükis annab lühidalt ja lihtsalt ülevaate Euroopa Liidu (EMAS) määrusest organisatsiooni vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemis. Trükises tutvustakase, mis on keskkonnajuhtimine ja keskkonnajuhtimissüsteem, mis on EMAS ning mille poolest erineb see rahvusvahelisest ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemist. Antakse ülevaade EMAS-i rakendamise sammudest, süsteemi juurutamise kuludest ning abimaterjalidest ja teabeallikatest lisateabe saamiseks. Käesolev trükis...

Belmane, I., Dalhammar, C., Moora, H. 2002. Keskkonnajuhtimissüsteemi käsiraamat. SEI-Tallinn, IIIEE Lund University. 144 lk.

09.12.2015
EKJA
Trükised
Viimastel aastatel on organisatsioonid hakanud üha enam pöörama tähelepanu keskkonnaküsimustele. Paljud otsivad võimalusi parandada oma keskkonnategevuse tulemusi, vähendada tootmiskulusid ja leida uusi ärivõimalusi. Keskkonnajuhtimissüsteem loob aluse nende küsimustega süstemaatiliseks tegelemiseks. Alates 1996. aastast, mil rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard ISO 14001 ilmavalgust nägi, on sellele ettevõtete poolt iga aastaga üha rohkem tähelepanu pööratud. Käesoleva käsiraamatu eesmärk on...

Ökokaardistamise käsiraamat ettevõtetele

09.12.2015
EKJA
Trükised
Ökokaardistamine on lihtne visuaalne vahend eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele oma keskkonnategevuse analüüsimiseks, juhtimiseks ning sellest teavitamiseks. Ökokaardistamine on lihtne abivahend neile ettevõtetele, kes soovivad kiiresti saada ülevaadet oma keskkonnategevusest ja võimalikest probleemidest ning selle põhjal parandada selle tegevuse tulemuslikkust. Ökokaardistamine on ka hea vahend ettevõtte esmase keskkonnaülevaatuse läbiviimiseks, kui juurutatakse standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme (ISO...

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...