Telefon: +372 627 6100 E-post : ekja@ekja.ee

Mis on ringmajandus?

Ringmajandus on alternatiiv valitsevale lineaarsele „võta-tee-viska ära“ tootmise ja tarbimise majandusmudelile, mis vajab suurt kogust võrdlemisi odavat materjali ja sisendit ning toodab samas palju jäätmeid. Ringmajandus on ennast taastootev süsteem, kus hoitakse tooted, komponendid ja materjalid jätkuvalt nende kõige suurema kasuliku väärtuse juures.

Lineaarne majandus versus ringmajandus                                                                                                                    Allikas: dreamstime.com

Ökodisain (eco-design – ingl. k.) on tootearenduse meetod, mis võtab arvesse ka toote keskkonnamõju aspekte. Eesmärgiks on luua toode, mis oma olelusringi jooksul mõjutaks keskkonda võimalikult vähe.
Ringdisain (circular design – ingl. k.) on disainiprotsess, mille eesmärgiks on toodetele ja teenustele uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist ja uute innovaatiliste ärimudelite loomist. Ringdisaini protsessis rakendatakse ettevõtte ärimudelile sobivad ringdisaini strateegiad.
Ringdisaini strateegiad aitavad tagada toodete ja teenuste ringsust ja nende kasutuse pikaajalisust. Ringmajanduse strateegiad keskenduvad materjalikasutuse väärtustamisele, tõhusale ja jäätmevabale tootmisele, materjalikasutuse aeglustumisele, materjalikasutuse sulgemisele ja materjalikasutuse vältimisele.

Toote olelusring (product lifecycle – ingl. k.) on toote (või teenuse) nn eluea erinevad, kuid teineteisega seotud etapid. Toote olelusring algab tavaliselt toorme kaevandamisest, ning lõpeb kui toode on turult kõrvaldatud ja tekkinud jäätmed on kõrvaldatud.
Toote olelusringi hindamine (product lifecycle analysis, LCA – ingl. k.) uuritakse, kui suurt keskkonnamõju põhjustab toode selle elutsükli jooksul, millises elutsükli etapis on keskkonnamõju suurim, mis põhjustab keskkonnamõju ja milliseid alternatiive ja lahendusi saab toote disainimisel kasutada, et vähendada selle keskkonnamõju.
Olelusringikeskne mõtlemine põhineb arusaamisel, mis on toote mõju ümbritsevale keskkonnale selle toote elutsükli jooksul.

Olelusringikeskne mõtlemine – disaini toote olelusringi                                                                                             Allikas: Distrupt Design

Süsteemne mõtlemine (systems thinking – ingl. k.) on terviklik lähenemisviis, kus keskendutakse sellele, kuidas süsteemi koostisosad on omavahel seotud ja kuidas süsteemid aja jooksul suuremate süsteemide kontekstis toimivad. Süsteemi elemente ei jaotata eraldi osadeks, pigem on eesmärk vaadelda tervikut korraga. Süsteemset mõtlemist saab kasutada mis tahes uurimisvaldkonnas ning seda on rakendatud paljude teiste hulgas ka meditsiini-, keskkonna-, poliitika-, majandus-, inimressursside ja haridussüsteemide uurimisel.

Süsteemne mõtlemine – tootekeskselt süsteemipõhisele disainile

Disainmõtlemine (design thinking – ingl. k.) on strateegiline mõtteviis ja lähenemine (disaini)probleemi lahendamiseks, kus seatakse esikohale tarbija ja empatiseeritakse tema vajadustega. Tegu on iteratiivse protsessiga, mille eesmärk on mõista toote (või ka teenuse) tarbijat, defineerida tarbija probleem, mida toode lahendab. Seejärel sõnastatakse toote ideed, luuakse nende prototüübid ja viiakse läbi nende katsetused (toote või teenuse prototüüp antakse tarbijale kasutada). Katsetuste käigus kinnitatakse või lükata ümber algselt püstitatud eeldused ja vajadusel defineeritakse ümber algselt sõnastatud probleem. Kogu protsessviiakse läbi mitu korda ning täiendatakse jooksvalt. Disainmõtlemise tulemusena leitakse alternatiivsed tootelahendused, mis ei pruukinud alguses ilmsed olla. Disainmõtlemist rakendatakse paljude suurte ja tuntud korporatsioonide poolt nagu Apple, Google, Samsung, jt.

Disainmõtlemine

Disainmõtlemise protsess

Korduskasutus on toote korduv kasutamine selle toote algotstarbeks (näiteks klaaspudelite korduvkasutus või riitete korduvkasutus). Korduskasutus vähendab oluliselt jäätmete ja heitmete teket ja hoiab kokku loodusressursse.
Ringlussevõtmine on jäätmeteks muutunud väärtuslike toodete või nende komponentide ümbertöötlemine uue toote valmistamise eesmärgil.
Käitlemine jäätmetena – kui toote elutsükli lõpus ei ole võimalik toodet ega selle komponente ringlusse võtta, käideldakse see jäätmena. Jäätmetena käitlemise all mõeldakse prügilasse ladestamist või energeetilist taaskasutamist, ehk põletamist.
Energeetiline taaskasutamine on jäätmete selline põletamine, mille tulemusel genereeritakse soojus- ja/või elektrienergia.

EKJA poolt pakume ringmajanduse temaatika edendamiseks ühist teabeplatvormi kõikidele asjast huvitatud osapooltele RINGMAJANDUSE FOORUMI egiidi all.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Liitu Rohelise Kontori uudiskirjaga!

 

Vali list

Oled listiga liitunud. Aitäh!