Telefon: +372 627 6100 E-post : ekja@ekja.ee

Ennetus ja pääste

Hädaolukorra seadus

Allpool leiate õigusakte hädaolukorraks valmisoleku korraldamiseks ja kriisireguleerimiseks.

Hädaolukorra seadus – seadus sätestab Vabariigi Valitsuse, valitsusasutuste ning kohalike omavalitsuste hädaolukorraks valmisoleku korraldamise ja kriisireguleerimise õiguslikud alused.

Määrused:

Hädaolukorrast teavitamine


Päästeseadus

Allpool leiate valiku päästeala korraldamist reguleerivatest õigusaktidest (päästeseadus ja selle alamaktid). Valikuliselt on välja on toodud päästeala korraldust, päästetööd ning tuleohutuse tagamist puudutavad õigusaktid.

Päästeseadus – Päästeseadus sätestab päästeasutuse ülesanded, korralduse ja õigused ning päästeasutuse tegevuses vabatahtlikkuse alusel osalevate isikute õigused ja kohustused.

Määrused:

Päästeala korraldus


Tuleohutus

Allpool leiate valiku tuleohutuse korraldamist reguleerivatest õigusaktidest (tuleohutuse seadus ja selle alamaktid).

Tuleohutuse seadus – seadus sätestab füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamisel.

Määrused:

Tuleohutuse enesekontroll ja tuleohutusaruanne

Tulekahju korral tegutsemine

Ainete ladustamise tuleohutusnõuded

Tuletöö tegemisele esitavad nõuded


Töötervishoid ja tööohutus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus – seadus sätestab töölepingu alusel töötavate isikute ja avalike teenistujate tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil, vaidemenetluse korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

Määrused:

Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid

Töökeskkonna keemilised ohutegurid

Isikukaitsevahendite valimine ja kasutamine

Töökoht

Keemilised ohutegurid

Bioloogilised ohutegurid

Esmaabi

Rasedad ja rinnaga toitvad naised

Tööandja kohustused

Kutsehaigused

Nõuded päästetööks kaevanduses:

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Liitu Rohelise Kontori uudiskirjaga!

 

Vali list

Oled listiga liitunud. Aitäh!