Telefon: +372 627 6100 E-post : ekja@ekja.ee

Keskkonnahoidlik tootearendus

Keskkonnahoidlik tootearendus ehk ökokujundus (inglise keeles eco-design, design for environment) on süstemaatiline keskkonnaküsimuste integreerimine toote või teenuse kavandamisse, võttes arvesse toote või teenuse keskkonnamõjusid kogu tema olelusringi jooksul. See tähendab, et püütakse vähendada toote keskkonnamõju alates toote valmistamiseks kuluva tooraine hankimisest, tootmisprotsessist, toote pakendamisest, levitamisest ja kasutusest kuni toote kõrvaldamiseni ning tekkivate jäätmete käitlemiseni.

Seniajani on ettevõtted pööranud enam tähelepanu tootmisprotsessist tuleneva keskkonnamõju vähendamisele, seega on tähelepanu all olnud pigem tootmisprotsess, saastuse (heitmete) vältimine ja nn toruotsa-lahendused. Uueks suundumuseks keskkonnajuhtimises on suunatus tootele, kuna keskkonnamõju ei ilmne ainult toote tootmisel, vaid kogu selle olelusringi jooksul. Erinevatel toodetel esineb see erinevates olelusringi etappides. Näiteks mööblil ilmneb see pigem materjali valiku ja lõpliku kõrvaldamise etapis, koduelektroonikal aga toote kasutamise etapis. Suuresti määratletakse toote keskkonnamõju selle kavandamisel, mil valitakse materjalid, tootmistehnoloogia ja toote kasutamise moodused.

Võimalusi keskkonnahoidlikuks tootearenduseks on mitmeid. Toote olelusringi järgides võib toote või teenuse arendamisel pidada silmas järgmisi aspekte:

Toote kavandamine (disain)

 • Materjalikulu ja koguse vähendamine tootes ehk dematerialiseerimineKeskkonnasõbralikuma (st ohutuma, taas- või korduskasutatud) materjali ja toorme kasutamine tootes

Tootmisprotsess

 • Tootmistehnoloogiate optimeerimine
 • Tootmisprotsessis materjalikasutuse vähendamine, ohutumate materjalide kasutamine, energia kokkuhoid, jäätmete ja heitmete vähendamine

Toote pakendamine

 • Pakendi kasutuse ja koguse vähendamine
 • Taas- ja korduskasutatava pakendi kasutamine

Toote levitamine/transport

 • Keskkonnasõbralikuma transpordivahendi valik
 • Logistika optimeerimine

Toote kasutamine/tarbimine

 • Keskkonnamõju vähendamine toote kasutamise ajal (väiksem ning keskkonnasõbralikemate energia- ja kulumaterjalide tarbimine)
 • Toote esmase eluea pikendamine ja optimeerimine (kvaliteedi ja kestvuse parandamine, kergem korrashoiu, hoolduse, parandamise ja uuendatavuse võimalus, toote funktsionaalsuse tõstmine)

Toote kasutusest kõrvaldamine/tekkinud jäätmete käitlemine

 • Toote või selle koostisosade ja materjalide kordus- ja taaskasutamine
 • Toote lahtimonteerimine osadeks ja ümbertöötlemine
 • Homogeensete (sarnaste omadustega) materjalide kasutamine
 • Tootest tekkinud jäätmete ohutu kõrvaldamine
 • Biolagunevate materjalide kasutamine

Tootega seotud keskkonnajuhtimise vahendid on ka olelusringi hindamine, ökomärgised ja keskkonnadeklaratsioonid.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Liitu Rohelise Kontori uudiskirjaga!

 

Vali list

Oled listiga liitunud. Aitäh!