Telefon: +372 627 6100 E-post : ekja@ekja.ee

Vesi ja kanalisatsioon

Allpool leiate valiku ettevõtete tegevust reguleerivatest veealastest õigusaktidest (veeseadus ja selle alamaktid).

Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid. Vee kaitse osas laienevad käesoleva seaduse sätted ka majandusvööndile.

Vee erikasutuse tasumäärad

Põhjaveevarude hindamine

Pinnaveekogumid

Proovide võtmine mereveest, pinnaveest, põhjaveest, reo- ja heitveest ning reoveesettest

Reovesi

Veekasutuse aruanne

Kanalisatsiooniehitised

Naftasaaduste, põlevkiviõli, biokütuse hoidlad

Väetised ja sõnnikuhoidlad

Nitraaditundlik ala

Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused

Veehaarde sanitaarkaitseala

Pinna- ja põhjaveekogumid

Veekogude paisutamine

Keskkonnakahju tuvastamine ja algne olukord

Puur- ja salvkaevud

Veesõidukid

Vaata lisa

Ühisveevärk ja kanalisatsioon

Allpool leiate valiku ettevõtete tegevust reguleerivatest hetkel veel kehtivast ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest ja selle alamaktidest.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kaitsevöönd

Ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees olevad ohtlikud ained

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Liitu Rohelise Kontori uudiskirjaga!

 

Vali list

Oled listiga liitunud. Aitäh!