Uudised

Ülevaade keskkonnapoliitika rakendamisest Euroopa Liidus

03.11.2022
EKJA
Uudised
Septembri alguses avaldas Euroopa Komisjon teatise „Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine 2022. aastal. Suundumuste muutmine keskkonnanõuete täitmise abil“. Nagu Euroopa Komisjoni pressiteates on välja toodud, sisaldab dokument „rohkesti teavet selle kohta, kuidas ELi riikide valitsused kaitsevad oma kodanike hingatava õhu ja joodava vee kvaliteeti ning oma looduse ilu“. Seega, ülevaade hõlmab keskkonnapoliitika rakendamist liikmesriikides ja selle koostamise...

Kliimakaebused

21.09.2022
EKJA
Uudised
Riigikohtus lahendati suve jooksul lõplikult esialgse õiguskaitse küsimus Eesti esimeses ja seni ainukeses nn kliimakaebuses. Selles kohtuasjas on vaidlustatud Enefit Power AS-le, mis on 100% Eesti Energia AS omanduses, Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba ENEFIT282 Õlitehase püstitamiseks. Tuleb möönda, et I ja II astmes on kaebus siiski juba jäetud rahuldamata ning kaebaja on esitanud Riigikohtule...

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine)

22.06.2022
EKJA
Uudised
Riigikogu võttis 11.05.2022 vastu keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega tunnistatakse kehtetuks keskkonnaregistri seadus. Muudatused jõustuvad 06.06.2022.Muudatuste jõustumisel võib öelda, et Eestis saab läbi keskkonnainfo kogumise ja avalikustamise valdkonnas üks oluline ajajärk. Keskkonnaregistri seadus on kehtinud juba alates 2003. aastast ning selle loomise eesmärk oli võimaldada riigil koondada kõik keskkonnaandmed selliselt, et...

Energeetikakonverentsi eksperdid andsid soovitused Eesti energiamajanduse korrastamiseks

20.06.2022
EKJA
Uudised
Eesti teaduste akadeemia 30. mai energeetikakonverentsil „Eesti energiapoliitika. Energiatrilemma-tasakaal“ osalenud eksperdid sõnastasid eelkõige poliitikakujundajatele mõeldud soovitused Eesti energiamajanduse korrastamiseks. Eksperdid pakkusid välja nii üldised soovitused kui ka lühiajalised leevendusmeetmed kõrgetele energiahindadele ja pikemaajalised lahendused jätkusuutliku energiamajanduse kujundamiseks.Eksperdid rõhutasid, et rohepöördeks ja Euroopa energiasõltumatuse saavutamiseks on vajalik tehnoloogia arendus ning ühiskondlike hoiakute muutus. Vältimatult vajalik on...

Järelvaadatav: veebiseminar “Ringmajanduse edendamine tööstussektoris”

15.06.2022
EKJA
Uudised
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni Ringmajanduse Foorum korraldas kõigile huvitatud osapooltele veebiseminari „Ringmajanduse edendamine tööstussektoris“, mis toimus 09. juunil 2022 kell 14:00 – 16:00 MS Teams veebikeskkonnas.Ringmajandus on osa üldisest riigi majandus-, sh tööstuspoliitikast, mitte ainult kitsalt keskkonnapoliitika valdkond. Eesti madal ressursitootlikkus ja ka jäätmeteke on seotud eelkõige Eesti ressursimahukate tööstussektoritega. Näiteks, kui siiani on ringmajanduse diskussioon valdavalt...

Järelvaadatav: “EMAS arengud Eestis”

29.05.2022
EKJA
Uudised
Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem EMAS rakendamine pakub nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonidele hea raamistiku oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks, täiustamiseks ning avalikkusele edastamiseks. Hea meel on tõdeda, et viimase paari aasta jooksul on EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi vastu huvi oluliselt suurenenud. EMAS-registreeritud ettevõtete arv on suurenenud mitmekordselt. Jäätmeseadusega kehtestatud leevendused on motiveerinud paljusid...

Järelvaadatav: KHG jalajälje huvirühmade ümarlaud

21.04.2022
EKJA
Uudised
Ettevõtete tegevustest põhjustatud kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogused suurenevad ajas ning panustavad kliimamuutuste süvendamisse. Selleks, et ettevõtted saaksid luua plaani, kuidas oma KHG heitkoguseid vähendada, on esmalt vaja hinnata oma jalajälge viisil, mis tagab võrreldavuse ja läbipaistvuse. Projekti eesmärk on koostada suunised ja Exceli-põhine arvutusmudel ettevõtetele kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälje arvutamiseks, mis võimaldaks ettevõtetel teha esmane hinnang oma KHG...

Planeerimisseaduse muudatus

04.04.2022
EKJA
Uudised
Seekordses uudiskirjas tutvustasime planeerimisseaduse (PlanS) muudatusi, mis jõustusid käesoleva aasta alguses. Tegemist on ühe mahukama muudatuste paketiga pärast PlanS jõustumist aastal 2015. Esialgselt oli plaanis koos PlanS-ga muuta suuremas ulatuses ka ehitusseadustikku. Need muudatused aga on alles tulemas. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on tellinud uuringu „Ehitise elukaare õigusruumi digitaliseerimiseks kohandamine“, mille alusel muuhulgas tehakse ettepanekud ehitusseadustiku...

Rohelise kontori koolitus “Roheline kontor – mis ja milleks?”

03.03.2022
EKJA
Uudised
Tänapäeva inimene veedab ligi 70% oma ajast töökohal ja üha enam kontoriruumides. Seetõttu on järjest olulisem tagada hea kontoriruumide kvaliteet ja keskkonnahoidlik töökorraldus, mis mõjutab otseselt meie heaolu ja tööviljakust, aga ka ümbritsevat keskkonda.14. aprillil 2022 toimub järjekordne EKJA rohelise kontori koolitus. Sel korral on tegu hübriidkoolitusega, ehk pakume võimalust osaleda nii veebis kui ka kohapeal.Euroopa...

Hollandi ringsete ärimudelite uuring: klassifikatsioon ja juhendmaterjalid

02.03.2022
EKJA
Uudised
Ringmajandust (ja jätkusuutlikkust) soodustavad ärimudelid on praeguse üleminekuprotsessi kujundamisel Euroopas ja mujalgi üliolulised. Hollandi majandus- ja kliimapoliitika ministeeriumi (UPCM programm) koostas hiljuti ülevaate olemasolevatest ja tulevastest ringsetest ärimudelitest Quick Scan.Nad on klassifitseerinud seitse nii praegu kasutuselolevat kui ka tulevikku suunatud ringse ärimudeli põhitüüpi. Seejärel kasutasid nad antud klassifikatsiooni, et luua organisatsioonide jaoks kasulikud juhendmaterjalid. Tutvu materjalidega: Paberipõhine juhendmaterjal Quick...

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...