Uudised

Kumu Ajaveeb: Milline on Roheline Muuseum?

27.06.2021
EKJA
Uudised
  Käesoleva aasta kevadel aitas Kumul grupp tudengeid Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini kursuse raames ning tuntud moedisaineri Reet Ausi ja ringmajanduse eksperdi Harri Moora juhendamisel teha esimesed sammud rohelise muuseumi poole liikumiseks. Tudengid analüüsisid Kumu keskkonnategevust alates energiakasutusest ja jäätmete kogumisest kuni näituste korraldamiseni. Analüüsi tulemusena selgitati välja Kumu praegune keskkonnajalajälg ja pakuti välja lahedused rohelise muuseumi põhimõtete rakendamiseks. Lisaks kaardistas...

Riigikogu võttis 12. mail 2021 vastu Eesti riigi pikaajalise arengustrateegia ˮEesti 2035ˮ

18.06.2021
EKJA
Uudised
Riigikogu võttis 12. mail 2021 vastu otsuse, millega kiitis heaks riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035ˮ.  Tegemist on strateegilise juhtimise tööriistaga, mis seab Eestile järgnevateks aastateks strateegilised sihid ning määrab kindlaks nende saavutamiseks vajalikud muutused. Positiivne on, et strateegia võtab läbivalt arvesse keskkonnakaitse kaalutlusi strateegias mainitud eluvaldkondade arengu suunamisel. Strateegias tuuakse välja üheksa arenguvajadust, millega peab...

Järelvaadatav: “EMAS arengud Eestis”

18.06.2021
EKJA
Uudised
SEI Tallinn koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga korraldas 17. juunil 2021 veebiseminari, mille raames anti huvilistele ülevaade EMAS-i viimase aja arengutest Eestis, toodi välja erinevate osapoolte poolt tõstatunud küsimused ning leiti neile koos vastused.Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem EMAS rakendamine pakub nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonidele hea raamistiku oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks, täiustamiseks ning avalikkusele edastamiseks. Hea...

Keskkonnavaldkonna arengukava KEVAD koostamise avasündmus

09.06.2021
EKJA
Uudised
Keskkonnaministeerium koostöös partneritega hakkab koostama keskkonnavaldkonna arengut suunavat alusdokumenti, mille eesmärk on saavutada ühiskondlik kokkulepe looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks. 15. juunil kell 10:30 alustab virtuaalne avasündmus, mille esimeses osas arutatakse koos valdkonna parimate ekspertidega tulevikustsenaariumite üle ja teises osas toimuvad avatud ruumi vestlusringid. Registreeri osalemine siin hiljemalt 13. juuniks. Päevakava: I OSA “Eesti aastal 2050 – nelja...

Järelvaadatav: “Süsiniku jalajälje mõõtmise metoodika Eestis – tänane olukord ja väljakutsed”

03.06.2021
EKJA
Uudised
Süsiniku jalajälje hindamise teema on Eestis viimastel aastatel üha populaarsemaks muutunud. Üha rohkem organisatsioone soovib oma elektritarbimisest tulenevat süsiniku jalajälge arvutada. Praegusel hetkel kasutavad organisatsioonid Eestis tarbitud elektrienergia puhul erinevaid CO2 eriheitetegureid, mille arvutamisel on rakendatud erisuguseid metoodilisi lähenemisi. See muudab organisatsioonide poolt arvutatud süsiniku jalajäljed omavahel raskesti võrreldavateks. Seetõttu oleks väga oluline kasutada ühtseid...

Tule osale konkursil “Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte”!

17.05.2021
EKJA
Uudised
  Keskkonnaministeerium hõikas välja selle aastase keskkonnateadliku ettevõtte konkursi. Konkurssi “Aasta keskkonnasõbralik ettevõte” korraldatakse eesmärgiga selgitada välja keskkonnasõbralikud ettevõtted, kes on oma tegevusega silmas pidanud keskkonna heaolu – panustanud keskkonnasaaste vähendamisse ning keskkonnahoiu suurendamisse. Konkursi eesmärk on näidata, et keskkonnaprobleemid saab muuta ka majanduslikeks võimalusteks. Osalema on oodatud kõik ettevõtted, kes on viimase 12 kuu jooksul...

Jõustusid jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muudatused

10.05.2021
EKJA
Uudised
Riigikogu võttis 21.04.2021 vastu üsna mahuka jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse, millega tehti mitmeid olulisi muudatusi jäätmevaldkonna regulatsiooni kaasajastamiseks. Keskkonnaminister Tõnis Mölder on väljendanud koguni seisukohta, et vastuvõetud seaduse näol on tegemist üle aastate suurima edasiminekuga jäätmevaldkonna seadusandluses. Seadusega kehtestatakse uued olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu ning pakendijäätmete ringlussevõtu sihtarvud ning seatakse piirangud liigiti kogutud...

Järelvaadatav: “Teabevahetuse rakkerühma I kohtumine”

28.04.2021
EKJA
Uudised
Ringmajanduse mõiste sisu võib esmamuljel tunduda kui väga laialdaselt kasutatav ja teada tuntud väljend. Tegelik olukord näitab siiski seda, et see teema vajab olulisel määral üheselt lahti mõtestamist ning selle teabe edastamist eri valdkondadele. Ringmajanduse edendamise ja selle alase teabe ning info levitamise eesmärgil kutsus Keskkonnaministeerium koostöös EKJA Ringmajanduse Foorumiga kokku teabevahetuse rakkerühma, et ringmajandust puudutav...

Ringne jäätmemajandus Eestis – kuidas edasi?

07.04.2021
EKJA
Uudised
 Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni Ringmajanduse Foorum korraldas 30. märtsil 2021 veebiseminari “Ringne jäätmemajandus Eestis – kuidas edasi?”. Seminari  raames käsitleti tänase olmejäätmete käitlussüsteemi probleemkohtasid ja pakuti välja võimalikke lahendusi, mis aitaksid jäätmete ringlussevõttu terviklikult arendada. Toimunud üritus tekitas oodatust suuremat kõlapinda ja osalemishuvi, mis näitab selgelt, et teema on vägagi aktuaalne ning huvigrupid soovivad praeguste probleemide...

Tule kuulama: ringmajandusele ülemineku eeldustest LHV podcastis

01.04.2021
EKJA
Uudised
 Ringmajandus kipub paljude jaoks seostuma üksnes jäätmete ringlusega. Tegelikkuses on ringmajandus palju laiem mõiste. Selle avamiseks käis LHV podcastil külas Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse programmijuht ja EKJA juhatuse liige Harri Moora, kes on oma teadmiste ja kogemustega toetanud paljusid riike säästva tarbimise ja tootmise väljatöötamisel.Millised on ringmajandusele ülemineku eeldused? Mis asi on ringne toode? Millele...

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...