Energiatõhusus

Allpool leiate valiku energiatõhusust puudutavatest õigusaktidest, mis on kohaldatud ettevõtete tegevuseks.

Õigusaktid

Toote nõuetele vastavuse seadus (20.05.2010) – seaduse eesmärk on tagada toodete ohutus ja nõuetele vastavus ning kaupade vaba liikumine. Seadust tulenevad määrused reguleerivad energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil teatud liiki kodumasinatele, soojusseadmetele ja seadistele esitatavaid energiatõhususe, energiamärgistuse ja ökodisaini nõudeid ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise aluseid ja korda.

Määrused:

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1 (11.12.2018) – Ehitusseadustiku määrus, millega kehtestatakse hoonete energiatõhususe miinimumnõuded, sealhulgas madalenergiahoonetele ja liginullenergiahoonetele. Määruse reguleerimisalasse kuuluvad ehitatavad ja oluliselt rekonstrueeritavad sisekliima tagamisega hooned.

Nõuded esitatakse hoonete kasutusotstarbe järgi järgmistele elamutele:
1) väikeelamud (ühe või kahe korteriga elamud või ridaelamud);
2) korterelamud (kolme või enama korteriga elamud, välja arvatud ridaelamu, hoolekandeasutuste ja ühiselamute hooned)

Nõuded esitatakse hoonete kasutusotstarbe järgi järgmistele mitteelamutele:
1) büroohoone, raamatukogu ja teadushoone (edaspidi kontorihoone);
2) hoolekandeasutuse hoone ja majutushoone (edaspidi majutushoone);
3) toitlustus- ja teenindushoone (edaspidi ärihoone);
4) meelelahutushoone, spordihoone, muuseum, kunstigalerii, arhiiv (edaspidi avalik hoone);
5) kaubandushoone ja terminal;
6) haridushoone;
7) koolieelse lasteasutuse hoone;
8) ravihoone;
9) hoidla ja laohoone (edaspidi laohoone);
10) tööstushoone tööstusliku protsessi soojuseraldusega kuni 30 vatti ruutmeetri kohta (edaspidi tööstushoone);
11) tööstushoone tööstusliku protsessi soojuseraldus rohkem kui 30 vatti ruutmeetri kohta, haigla, siseujula, jäähall, külmhoone, loomaia või botaanikaaia hoone (edaspidi suure energiatarbega hoone).

Energiatõhususe miinimumnõuded kehtestatakse hoonele tervikuna. Hoone koosseisu arvatakse energiatõhususarvu arvutamisel lisaks piiretele ja tehnosüsteemidele hoonesse või kinnistule paigaldatud hoonet teenindava lokaalse energiatootmise süsteemid (näiteks päikesekollektorid ja -paneelid, tuuleturbiin, soojuse ja elektri koostootmisjaam). Energiavõrguga (näiteks kaugküte ja -jahutus) ühendatud tehnosüsteemid kuuluvad hoone koosseisu alates energiavõrgu liitumispunktist.

Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord (12.06.2008) – Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse (07.12.2006) määrus.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid:

Direktiiv 2005/32/EÜ (06.07.2005) – direktiiv, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks

Direktiiv 2009/125/EÜ (21.10.2009) – direktiiv, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete säilitamiseks

Määrused:

Komisjoni määrus nr 1275/2008 – määrus, millega rakendatakse ökodisaini nõuetega elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete elektrienergia tarbimist ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis

Komisjoni määrus nr 107/2009 – lihtsate digimuundurite ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 244/2009 – kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 245/2009 – liiteseadiste ja valgustite ökodisaini nõuded, sealhulgas tänava ja kontori valgustusseadmete nõuded

Komisjoni määrus nr 278/2009 – välistoiteallikate ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 640/2009 – elektrimootorite ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 641/2009 – sukeldus-ringluspumpade ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 642/2009 – televiisorite ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 643/2009 – kodumajapidamistes kasutatavate külmutusseadmete ökodisaini nõuded

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...