Telefon: +372 627 6100 E-post : ekja@ekja.ee

Uudis

09
veebr.

Avalda arvamust EL ringmajanduse plasti strateegiale

Komisjon võttis 2015. aasta detsembris vastu ELi ringmajanduse tegevuskava, kus määras plasti prioriteetseks küsimuseks. 2017. aastal kinnitas komisjon, et keskendub oma tegevuses plasti tootmisele ja kasutamisele ning teeb tööd selle nimel, et 2030. aastaks oleksid kõik plastpakendid ringlusse võetavad. 16. jaanuaril 2018 võttis komisjon vastu ringmajanduse paketi plasti strateegia, mille lisadele oodatakse ettevõtete tagasisidet. Keskkonnaministeerium kutsub ettevõtteid esitama oma seisukohta seoses plasti strateegia lisas II kirjeldatud soovituslike meetmetega ettevõtetele.

Plasti strateegia eesmärk on luua jätkusuutlik Euroopa plastitööstus, mis arvestab keskkonnaga ja samas ka ettevõtte majanduslike ambitsioonidega. Seda on võimalik saavutada kui toote disainimisel ja tootmisel arvestatakse igati korduskasutamise, parandamise ja ringlusse võtuga seotud vajadusi ning arendatakse jätkusuutlikumaid materjale. Täpsemalt aitavad võetavad meetmed saavutada eesmärki, et 2030. aastaks oleks kõik ELi turule lastavad plastpakendid korduskasutatavad või kergesti ringlusse võetavad. Nii väheneb ühekordselt kasutatava plasti tarbimine ja piiratakse mikroplasti tahtlikku kasutamist toodetes ning selle sattumist keskkonda.

Strateegia rakendamiseks on komisjonil kavas muuhulgas esitada õigusaktide muudatusi ning suunised jäätmete liigiti kogumise ja sortimise kohta. Strateegia lisas I on välja toodud lähiaastate tegevused EL tasandil ning lisas II soovituslikud meetmed liikmesriikidele ja ettevõtetele. Näiteks saaksid ettevõtted suurendada koostööd väärtusahela põhiselt, arvestada disainimisprotsessis kogu ahela vajadustega, kasutada korduskasutatavaid plastesemeid, teha kokkuleppeid tööstussektorite vahel mikroplastide vähendamiseks ning suurendada investeeringuid teadus-arendustegevustesse.

Lisaks kutsub Euroopa Komisjon ettevõtteid võtma vabatahtlikku vastutust ringlusse võetud plasti osakaalu suurendamiseks, kus 2025. aasta eesmärgiks on võtta ringlusse 10 miljonit tonni plasti (vt Plasti strateegia lisa III). Hiljemalt novembri alguseks 2018 esitab komisjon hinnangu võetud kohustuste kohta ning nende üldise panuse kohta koguselise eesmärgi täitmisel. Kui komisjon leiab, et panus ei ole piisav, alustab ta tööd järgmiste võimalike sammude astumiseks, sealhulgas õigusmeetmete võtmiseks.

Järgnevalt väljavõte lisast II, kus on toodud ettevõtjatele soovitatud meetmete loetelu, mis aitaks suurendada ringlusse võetava plasti kogust.

 • Plasti ringlussevõtu majandusliku külje ja kvaliteedi parandamise põhimeetmed:
  • Konkreetsete sammude astumine dialoogi ja koostöö tõhustamiseks kogu väärtusahela ulatuses, eelkõige materjali ja tootedisaini puudutavates küsimustes;
  • Vabatahtlike kohustuste võtmine strateegia eesmärkide toetuseks, eeskätt seoses ringlusse võetud plasti kasutuselevõtuga.
 • Plastijäätmete ja prügistamise vähendamise põhimeetmed:
  • Olemasolevate alternatiivide propageerimine ühekordselt kasutatavate plastesemete asemel (nt toitlustuses ja kaasavõetava toidu ja joogi puhul), kui need on keskkonna seisukohast paremad;
  • Tööstussektorite üleste lepingute sõlmimine ja rakendamine, mille eesmärk on vähendada mikroplasti keskkonda sattumist;
  • Meetmete kehtestamine plastgraanulite kao vähendamiseks.
 • Põhimeetmed ringluspõhiseid lahendusi võimaldava innovatsiooni ja investeerimise soodustamiseks:
  • Taristusse ja teadusuuringutesse tehtavate investeeringute suurendamine valdkondades, mis on otseselt seotud strateegia eesmärkide saavutamisega;
  • Välja töötada erasektori investeerimisfond plastitootmise keskkonnaalaste väliskulude rahastamiseks.
 • Põhimeetmed üleilmsete meetmete toetamiseks:
  • Välja töötama lõimitud, piiriülest ringmajandust plastivaldkonnas, sealhulgas plasti käsitleva üleilmse protokolli väljatöötamise kaudu.

Siinkohal on teil võimalik avaldada oma arvamust, kas ülal loetletud meetmed on asjakohased ning ettevõtete poolt rakendatavad. Tagasisidet ootame hiljemalt 16.02 aadressil ekja@ekja.ee.

 

Ringmajanduse plastistrateegiat puudutavad lisamaterjalid:

Plasti strateegia

Plasti strateegia lisad I-III

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Liitu Rohelise Kontori uudiskirjaga!

 

Vali list

Oled listiga liitunud. Aitäh!