View this email in your browser

Keskkonnateadliku ettevõtja infoallikas nr 47
Juuni 2019

Uudiskiri on mõeldud assotsiatsiooni liikmete ning laiema üldsuse teavitamiseks EKJA tegevustest ja keskkonnajuhtimisest.

Juunikuisest uudiskirjast leiad:
 • Keskkonnaministeerium korraldas mitu temaatilist infopäeva
 • Suurettevõtete energiaauditi kohustuste täitmiseks piisab EMAS keskkonnaaruande esitamisest
 • Ressursitõhususe meetme käimasolev voor pikenes
 • AccelerateEstonia ringmajanduse ideekorje tähtaeg on 18. juuli 2019
 • Põhjamaade käimasolevad projektivoorud

Kalender

Keskkonnaministeerium korraldas mitu temaatilist infopäeva

1) 28. mai 2019 toimus partnerpäev, kus päeva alguses tutvustati olulisemaid ministeeriumi prioriteete ning seejärel sai osaleda järgnevates töötubades: ringmajandusmetsandus ja looduskaitse, kalandus, vesi ja meri, kliimateemad ja välisõhk ning maapoliitika.

Kõik partnerpäeva esitlused on leitavad siit.

2) 29. mai 2019 toimus jäätmete teemaline infopäev, kus anti ülevaade tegevustest ja tulevikuplaanidest jäätmete valdkonnas. 7. ja 10. juunil 2019 toimusid jäätmeürituse jätkukohtumised teemal "Kuidas suurendada olmejäätmete ringlussevõttu?"

Kes neile üritustele ei jõudnud, on oodatud uuele kohtumisele 28. juunil 2019, mille kohta lisainfo olemas EKJA kodulehel.

3) 13. juuni 2019 toimus aruteluüritus „Puhas ja kliimaneutraalne tulevik: Euroopa Liidu pikaajaline visioon ja keskkonnapoliitika rakendamine.“
Üritusel toimus kolm põnevat vestlusringi järgmistel teemadel:

 • Kuidas jõuda aastaks 2050 vähese CO2-heitega majanduseni: vajalikud investeeringud ja majanduse konkurentsivõime.
 • Ringmajandus ja selle võimalused ettevõtetele: mida peab riik tegema valdkonna edendamiseks?
 • Jäätmemajandus ja selle korraldamine kohalikes omavalitsustes: kuidas olukorda parandada?

Presidendi ettekanne tervikuna leitav siit, ülevaade üritusest leitav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Suurettevõtete energiaauditi kohustuse täitmiseks piisab EMAS keskkonnaaruande esitamisest

Vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse paragrahvile 28 on suurettevõtjad kohustatud iga nelja aasta järel läbi viima energiaauditi, et analüüsida võimalusi energia säästmiseks. „Ettevõtetel, kes rakendavad Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS, on nüüdsest eelis, sest nad saavad energiaauditi nõude täita EMAS keskkonnaaruande esitamisega,“ kommenteeris Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu. Seega EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi omavate ettevõtete aruandluskoormus väheneb.

Loe lähemalt Bioneeris ilmunud artiklist ning vaata lisaks värkselt valminud videot: "Tallinna Vee kogemus EMAS keskkonnajuhtimissüsteemiga"

Ressursitõhususe meetme käimasolev voor pikenes
 
Keskkonnaministeeriumi ülevaate kohaselt on ettevõtete huvi ressursitõhususe meetme osas järjest kasvamas, seega pikendati käimasolevat taotlusvooru tähtaega kuni 30. augustini 2019. Tasub muidugi silmas pidada, et taotlusi võetakse vastu kas kuni meetme eelarve täitumiseni või kuni 30. augustini. Loe lähemalt siit.

Ressursitõhususe meetme kohta saab täpsemalt lugeda Keskkonnaministeeriumi kodulehelt ja taotlemistingimused leitavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt.

AccelerateEstonia ringmajanduse ideekorje tähtaeg on 18. juuli 2019

Accelerate Estonia on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi käivitatud projekt, et e-residentsuse eeskujul leida uusi riigi algatatud innovatsioonilaineid. Eesmärk on analüüsida erinevate valdkondadega seotud probleeme ja väljakutseid, mida ükski osapool ei suuda üksi lahendada, ent mille lahendustes võib peituda äripotentsiaal ja Eesti konkurentsieelis. Üheks selliseks valdkonnaks on ringmajandus. 2019. aasta sügisel valitakse välja konkreetsed lahendused, mis lähevad piloodina töösse. Lisainfo projekti kohta siin. 

Accelerate Estonia koosviibimise järgselt avati Guaana platvormil ideekorje, kuhu saab välja pakkuda ringmajanduse probleemidele võimalikke lahendusi, ideid või kontseptsioone. Ideid võib esitada nii eesti kui ka inglise keeles, kuni 18. juulini 2019. 

Lisaks ringmajandusele otsitakse häid mõtteid järgmistes valdkondades: reaalajamajandus, elukeskkond, sotsiaalhoolekanne, tööjõud ja tööturg, energeetika, ehitus ning tervis. 

Põhjamaade hetkel avatud taotlusvoorud

1) Põhjamaade Ministrite Nõukogu tootemargi kujundamise projekt toetab ideid ja koostööprojekte, mis keskenduvad põhjamaistele jagatud väärtustele (nt usaldus, uuenduslikkus, säästlikkus, avatus ja võrdõiguslikkus).

Kohustuslikud kandideerimistingimused:

 • põhirõhk Põhjamaade väärtustel ja strateegilistel kasutuseesmärkidel;
 • tugev Põhjamaade lugu;
 • sektoriülene koostöö / sektoriteülesed teemad;
 • kaasrahastamine (ei kohaldata loovatele talentidele);
 • vähemalt kolm partnerit, kellest vähemalt kaks peavad olema erinevatest Põhjamaa riikidest - Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island; Põhjamaade autonoomsed piirkonnad - Ahvenamaa, Fääri saared, Gröönimaa (ei kohaldata loovatele talentidele);
 • dokumenteeritud partnerid (ei kohaldata loovatele talentidele).

Avalduste esitamise tähtaeg 30. august 2019.
Loe lisainfot siit.

2) Värskelt avati Põhja- ja Baltimaade energiakoostöö programmi esimene taotlusvoor. Programmi raames toetatakse 4,5 miljoni Norra krooni ulatuses nii Põhja- kui ka Baltimaade loodus- ja sotsiaalteaduste valdkonna uurimusi. 

Põhja- ja Baltimaade ühishuvid väljenduvad programmi nelja teema kaudu:

 • Transpordisektori süsinikuvabaks muutmine 
 • Energiatõhusus tööstuses ja hoonetes
 • Energiasüsteemide analüüs
 • Piirkondlike elektrivõrkude väljavaated

Taotluse tähtaeg 11. september 2019 (13:00 CEST).
Loe lisainfot siit.

Huvitavat lugemist

Eesti Kaubandus ja Tööstukoja 20.06.2019 uudiskiri
Keskkonnaõiguse juunikuu uudiskiri
Põhjamaade Ministrite juunikuu uudiskiri
Liitu EKJA FB grupiga "Keskkonnajuhtimisega seotud arutelud"
Roheline kontor - mis see tegelikult on ja kuidas selleks kvalifitseeruda?
Vaata lisa!
Jaga!
Saada edasi!
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon MTÜ
Erika 14, Tallinn

Kui tahad meiega ühendust võtta, kirjuta:
ekja@ekja.ee

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.