View this email in your browser

Keskkonnateadliku ettevõtja infoallikas nr 45
Aprill 2019

Uudiskiri on mõeldud assotsiatsiooni liikmete ning laiema üldsuse teavitamiseks EKJA tegevustest ja keskkonnajuhtimisest.

Aprillikuisest uudiskirjast leiad:
  • 1. aprillist startis infosüsteem KOTKAS
  • Jätkuvad OSKA ekspertide arutelud
  • EKJA ja Eesti Kvaliteediühing teevad koostööd
  • Avanes LIFE programmi taotlusvoor
  • Tallinna Ettevõtlusamet avas välismessitoetuse meetme
  • Tere tulemast EKJA uutele liikmetele!

Kalender

1. aprillist startis infosüsteem KOTKAS

1. aprillist 2019 saab  keskkonnatasu deklaratsioone  esitada uues  infosüsteemis KOTKAS

2019. aasta sügisest saavad  ettevõtjad lisaks deklareerimisele hallata süsteemis kõiki loa menetlusega  seotud andmeid. 

Vaata lähemalt Keskkonnaameti videost.

Jätkuvad OSKA ekspertide arutelud

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga käivitati 2015. aastal Kutsekoja juures „Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem (OSKA)“. Selle programmi raames viiakse läbi valdkondlikud lähituleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringud, mille eesmärgiks on kaardistada valdkonna hetkeseis, arengutrendid ning teha soovitusi õppekavade muutmiseks taseme- ja täienduskoolituses.

Viimasel eksperdikogu koosolekul leiti, et suur hulk pensioniikka jõudvaid töötajaid vajab asendamist veemajanduses, kus üle 55-aastased inimesed moodustavad 38% töötajatest ning noorte osakaal on väga väike. Samas on vastupidine olukord keskkonnakorralduses ja -kaitses, kus ligi pooled töötajatest on alla 35-aastased. Loe lähemalt koosoleku tulemustest siit.

Sügiseks on planeeritud valmis saada lõplik vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna uuring, kus analüüsitakse kõiki teemasid pikemalt ja põhjalikumalt. Rohkem infot OSKA, seni analüüsitud valdkondade ning uuringute tulemuste kohta leiate Kutsekoja kodulehelt.

EKJA ja Eesti Kvaliteediühing teevad koostööd


27. märts toimus EKJA ja Eesti Kvaliteediühingu (EKÜ) ühine lühiseminar “Mittevastavused ja parendused ISO 9001 ja 14001 standardites. Probleemilahendusmeetodid.” Kui ei õnnestunud sellel seminaril osaleda, on võimalus end registreerida 30. aprillil pärast EKJA üldkoosolekut toimuvale lühisseminarile „Integreerida või mitte – kuidas ISO 9001 ja 14001 efektiivselt (koos)tööle rakendada?“

2019. aastal on mõlemal organisatsioonil plaanis veel 1-2 koostööseminari. Lisainfo seminaride kohta saadetakse kõigile EKJA ja EKÜ liikmetele ning infot levitatakse ka EKJA uudiskirjas (liituda saab uudiskirjaga EKJA kodulehe all paremas nurgas).
Avanes LIFE programmi taotlusvoor
 


LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu Euroopa Liidus juba üle 25 aasta. 
  • 2019. aasta LIFE programmi taotlusvoor kuulutati välja 4. aprillil ning programm on jagatud kaheks allprogrammiks: keskkond ja kliima. 
  • Programmist osavõtmise kohta jagati teavet 10. aprillil Tallinnas toimunud infopäeval, millel esitatud ettekanded on kättesaadavad siin.
  • Projektiidee korral tasub ühendust võtta LIFE programmi kontaktisikutega, kes annavad soovitusi taotluse koostamisel, selgitavad reegleid ning suunavad õigete juhendmaterjalideni.
Tallinna Ettevõtlusamet avas välismessitoetuse meetme

Tallinna Ettevõtlusamet andis teada, et alates 1. aprillist 2019 avati uus toetusmeede – väikeettevõtja välismessitoetuse.

Toetust antakse tootmisega tegelevale või teenuseid osutavale Tallinna ettevõtjale, kes on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja kelle viimase majandusaasta käive jääb vahemikku 20 000-200 000 eurot. Enam kui 200 000 eurose käibega ettevõtjad saavad välissmessitoetust taotleda juba Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (voor hetkel ka avatud).

Toetus on 8000 eurot aastas ja seda saab taotleda kuni kahel välismessil osalemiseks. Toetus katab näiteks: messile registreerumise kulu, stendipinna üürikulu, messipääsme ja messile akrediteerimise kulu ning messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi kandmise kulud. Abikõlbulikud ei ole sõidu-, majutus- ja lähetuskulud, stendipinna sisustamise ja kujundamise kulud ning kauba transpordi- ja tollikulud. 

Lisainfo välismessitoetuse kohta leiab siit.

Lisaks messitoetusele on Tallinna Ettevõtlusameti toetusmeetmetest avatud veel: 

Tere tulemast EKJA uutele liikmetele!

Tegevliikmed:
Advokaadibüroo EnvirLaw OÜ
SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Puiduhake.com OÜ
 
Toetajaliikmed:
Ericsson Eesti AS
Estanc AS

Huvitavat lugemist

Eesti Kaubandus ja Tööstukoja 11.04.2019 uudiskiri
Põhjamaade Ministrite Nõukogu aprillikuu uudiskiri
Liitu EKJA FB grupiga "Keskkonnajuhtimisega seotud arutelud"
Roheline kontor - mis see tegelikult on ja kuidas selleks kvalifitseeruda?
Vaata lisa!
Jaga!
Saada edasi!
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon MTÜ
Erika 14, Tallinn

Kui tahad meiega ühendust võtta, kirjuta:
ekja@ekja.ee

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.