View this email in your browser

Keskkonnateadliku ettevõtja infoallikas nr 42
Oktoober 2018

Uudiskiri on mõeldud assotsiatsiooni liikmete ning laiema üldsuse teavitamiseks EKJA tegevustest ja keskkonnajuhtimisest.

Oktoobrikuisest uudiskirjast leiad:
  • 7. november 2018 toimub EKJA seminar
  • Hea Tava konsultantide nimekiri on uuenenud
  • KOTKAS infosüsteemi arendamisest
  • Lähemalt OSKA uuringust
  • Ülevaade üritusest "Ringmajanduse konverents - kulud tuludeks!"
  • Käivitub EKJA projekt „Ringmajanduse ja ringdisaini võimekuse suurendamine Eesti ettevõtetes“

Kalender


EKJA korraldatav seminar toimub Telia peakontoris Tallinnas. Tegemist on poole päevase üritusega, mis algab 12:30 ja lõpeb 17:00. Lähiajal tuleb täpsem info ürituse ja registreerimise kohta siia.
Keskkonnajuhtimissüsteemi konsultantide Hea Tava on koostatud Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni poolt eesmärgiga parandada keskkonnajuhtimise nõustamisteenuse kvaliteeti ja selle läbi tõsta ka organisatsioonide keskkonnategevuse taset. Täienenud konsultantide nimekiri koos uuenenud ankeetidega on üleval EKJA kodulehel.
 
Tänasel päeval on KOTKAS kasutatav ainult kompleks- ja kiirgusloa kohuslastele. Plaanis on infosüsteemi KOTKAS arendamise jätkamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi rahastuse toel ning sel sügisel soovitakse välja töötada funktsionaalsused keskkonnaloa taotlemiseks, menetlemiseks, keskkonna-tasude deklareerimiseks, aastaaruandluse esitamiseks ja muude loakohustuste täitmiseks, sh õhu-, vee- ja ka jäätmeloa kohustuslastele.

Esimeses etapis realiseeritavad teenused võimaldaksid keskkonnaloa raames infosüsteemi kasutamist ka täna õhu-, vee- ja jäätmeloa kohuslastel. Kevadel jätkatakse arendustöid keskkonnaloa maapõue valdkonnaga. Arenduse käigus valminud võimalused võetakse esialgsete plaanide kohaselt kasutusele 2019. aastal. 
Lähemalt OSKA uuringust

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga käivitati 2015. aastal Kutsekoja juures „Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem (OSKA).“
 
Selle programmi raames viiakse läbi valdkondlikud lähituleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringud, mille eesmärgiks on kaardistada valdkonna hetkeseis, arengutrendid ning teha soovitusi õppekavade muutmiseks taseme- ja täienduskoolituses. Otsitakse vastuseid küsimustele mida teha, et analüüsitavas valdkonnas töötaks tulevikus piisaval hulgal töötajaid. Alustatud on uuringut veevarustuse ja keskkonna valdkonnas. Uuringu lõpuajaks on juuni 2019. Rohkem infot OSKA, seni analüüsitud valdkondade ning uuringute tulemuste kohta Kutsekoja kodulehel.
Foto: Raul Mee

Ülevaade üritusest "Ringmajanduse konverents - kulud tuludeks!" 

17. - 18. september 2018 toimus Keskkonnaministeeriumi korraldatud “Ringmajanduse konverents - kulud tuludeks.” Ürituse eesmärgiks oli tutvustada erinevaid ringmajandusel baseeruvaid meetodeid, viies samal ajal kokku erinevad osapooled – ettevõtjad, eksperdid ja rahastajad. Loe täpsemalt ürituse kohta EKJA kodulehelt. Kõigi esinejate esitlusmaterjale saab vaadata siit.

2019. aasta alguses on plaanis korraldada kaks ühepäevast koolitust Tallinnas ja Tartus ning üks ringmajanduse ja ringdisaini teemaline lõpuseminar, mille sarnast pole varasemalt Eestis läbi viidud.

Osalejad saavad kasuliku koolitusmaterjali, kus on kirjas mis on ringmajandus, miks see on oluline ja kuidas selle põhimõtteid kasutada, praktilised näited maailmast, mis on ringdisain, mida kujutab endast ringdisaini audit jne. Pärast koolitusi valitakse välja ettevõtted, kus viiakse läbi ringdisaini auditid. 

Huvitavat lugemist

Milline on Eesti poliitikate mõju kestlikule arengule?
Keskkonnaõiguse Keskuse septembrikuu uudiskir
European Business Awards for the Environment septembrikuu uudiskiri
Liitu EKJA FB grupiga "Keskkonnajuhtimisega seotud arutelud"
Roheline kontor - mis see tegelikult on ja kuidas selleks kvalifitseeruda?
Vaata lisa!
Jaga!
Saada edasi!
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon MTÜ
Erika 14, Tallinn

Kui tahad meiega ühendust võtta, kirjuta:
ekja@ekja.ee

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.