View this email in your browser

Keskkonnateadliku ettevõtja infoallikas nr 39
Märts 2018

Uudiskiri on mõeldud assotsiatsiooni liikmete ning laiema üldsuse teavitamiseks EKJA tegevustest ja keskkonnajuhtimisest.

Märtsikuisest uudiskirjast leiad:
  • "Hetked EKJA-ga" rubriigist saad igast järgnevast uudiskirjast lugeda EKJA asutamise algusaegadest ja liikmete meenutusi. Valdur Lahtvee meenutab, mis ajendas ettevõtteid keskkonnajuhtimissüsteemi rakendama.
  • Tutvu keskkonnakasutuse välismõjude analüüsi I etapi aruandega
  • Liitu "Keskkonnajuhtimisega seotud arutelude" grupiga Facebook'is
  • Kutsume 5. aprillil toimuvale EKJA külastusreisile Muuga sadamasse ning 11. aprillil toimuvale seminarile "Kas jätkusuutlikkus saab olla kasumlik?"

Rubriik "Hetked EKJA-ga"

21. aprillil 2003 loodi MTÜ Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. Sel aastal tähistab EKJA 15. tegevusaastat. 
EKJA kutsub üles oma liikmeid jagama kogemusi. Olgu selleks siis mõni hea idee või julge otsus, mida asusite pärast EKJA korraldatud üritust ettevõttes rakendama, edukas koostöö vms. Mälestusi jagame iga kuu EKJA uudiskirjas. Selleks kirjuta ekja@ekja.ee.
EKJA esimene uudiskiri/teabeleht ->
Valdur Lahtvee oli EKJA juhatuse esimees aastatel 2003-2007 ning Eesti Energia keskkonnajuht. Pilt on tehtud 2005. a EKJA liikmete külastusreisil Ungarisse.
Mis ajendas tol ajal ettevõtteid keskkonnajuhtimissüsteeme rakendama ja miks?
„Eesti oli uue aastasaja alguses läbi rääkimas liitumist Euroopa Liiduga ja üle võtmas EL seadustikku. See mõjutas olulisel määral nii olemasolevat maakasutust kui ka suuri põletusseadmeid omavaid ja vett kasutavaid ettevõtteid seoses hüppeliselt karmistuvate heite piirmääradega. Need ettevõtted vajasid oma ettevõtte sees keskkonnaküsimustega  senisest enam tegelemist juhtkonna tasemel ja vastavat oskusteavet, mida paljud ettevõttejuhid lootsid saada keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise näol. Sestap said tollal tööd mitmete suurettevõtete keskkonnajuhid, kes vajasid ka oma teadmiste-oskuste täiendamisel professionaalset tuge. Riik tollal seda tuge väga ei pakkunud ja nii SEI Tallinna projektidest välja kasvanud  idee – luua Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon – langeski viljakale pinnale ja leidis toetust just Eesti suurte infrastruktuuriettevõtete keskkonnajuhtide poolt.“

EKJA juhatuse tegemisi

  • Eelmise kuu lõpus kohtus EKJA juhatus KeM-i, MKM-i ja TJA esindajatega, kus arutati suurettevõtete energiaauditite kohustuse teemat ning kuidas vastavat kohustust integreerida olemasolevasse keskkonnajuhtimissüsteemi. Täpsema kokkuvõtte kohtumisest edastab EKJA peatselt ka liikmetele.
  • Aprilli algul kohtub EKJA juhatus Keskkonnaministeeriumi esindajatega vaba tahte lepingu raames.

Keskkonnakasutuse välismõjude analüüsi I etapi aruanne

Valminud on esimene osa uuringust, mis võimaldab keskkonnakasutusele Eestis määrata hinna. Uuringu üks läbiviija on EKJA liige ELLE OÜ.
  • Uuringu aruanne on kätte saadav siit.  
  • Intervjuud AK uudistes saab järele kuulata siit.

Facebook'is avatud uus grupp - Keskkonnajuhtimisega seotud arutelud

Grupis on võimalik tõstatada teemasid, arutleda, küsida arvamust ning jagada kogemusi keskkonnajuhtimise teemadel laiemalt ja kitsamalt. Grupiga saavad liituda EKJA liikmed siit.

Ole kursis


Keskkonnaõiguse uudiskirja märtsi numbrist saad lugeda vajalikkusest REACH määrust lihtsustada ja paremini rakendada, finantssektori keskkonnasõbralikumaks muutmisest jne.
---
Ressursitõhususe 2018. a märtsikuu infokirjast saad teada, millised on võimalused taotleda toetust väikesemahulistele ressursitõhususe projektidele.
---
European Business Awards for the Environment märtsikuu uudiskiri annab ülevaate ringmajanduse konverentsist, EL plastistrateegiast jms.

Kalender

Sündmused Eestis
5.04 2018 EKJA külastusreis Muuga sadamasse. Teemaks suhtlus huvipooltega ISO 14001 kontekstis.
5.04 2018 Rohelise kontori töötuba
11.04 2018 EKJA üldkoosolek 
11.04 2018 EKJA ja AKÜ seminar "Kas jätkusuutlikkus saab olla kasumlik?"
11.05-12.05 2018 EKJA ja EKÜ külastusreis Lääne-Virumaale. Teemaks energia- ja ressursitõhusus (täpne info jõuab peagi liikmete kirjakasti)
 
---
Rahvusvahelised sündmused
Kolme temaatilise nädala raames on võimalik ettevõtetel vastaval kodulehel märkida ära ka oma sündmused, mis haakuvad ette antud teemadega. Kasuta võimalust end nähtavamaks teha!
Liitu EKJA FB grupiga "Keskkonnajuhtimisega seotud arutelud"
Roheline kontor - mis see tegelikult on ja kuidas selleks kvalifitseeruda?
Vaata lisa!
Jaga!
Saada edasi!
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon MTÜ
Lai 34, Tallinn

Our mailing address is:
ekja@ekja.ee

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.