Põhimõtted

Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärk on organisatsiooni keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

Selleks, et kontrollida ja vähendada kontoris tekkivaid keskkonnamõjusid, on välja töötatud keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori süsteem.

Põhimõtteliselt võib rohelise kontori süsteemi vaadelda kui lihtsat keskkonnajuhtimissüsteemi. Selles on ära määratletud kontoritegevusega seotud olulised juhtimise ja keskkonnategevuste toimimisega seotud põhimõtted ja kriteeriumid, mida kontorid peavad järgima. Oluline on, et rohelise kontori põhimõtete rakendamine toimuks süsteemselt ja jätkuvalt paremini.

Olulisemad põhimõtted, mis tuleb roheliseks kontoriks kvalifitseerumisel täita

Juhtimisega seotud põhimõtted
 • Keskkonnaalane kohustumus ja –poliitika (Organisatsiooni juhtkond on võtnud kohustumuse toetada kontoris läbiviidavaid keskkonnaalasele parendusele suunatud tegevusi. Organisatsioonil peab olema dokumenteeritud keskkonnapoliitika, mis paneb paika organisatsiooni keskkonnaalase tulemuslikkusega seonduvad üldised põhimõtted ja suunad)
 • Keskkonnaalased eesmärgid ja tegevuskava (Organisatsioon peab välja selgitama oma tegevustest tulenevad olulisemad kontoritegevusega seotud keskkonnaaspektid ning sellele tuginedes püstitama keskkonnaalased eesmärgid ning välja töötama selgesti mõistetava keskkonnategevuskava)
 • Rohelise kontori koordinaator ja töörühm (Rohelise kontori põhimõtete ja tegevuste rakendamiseks kontoris peab organisatsioon valima oma töötajate seast ühe isiku (nn rohelise kontori koordinaatori) ning vastava töörühma)
 • Töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmine
 • Keskkonnategevuse jälgimine seire ja mõõtmine
Toimimisega seotud põhimõtted
 • Keskkonnahoidlike hangete, ostude korraldamine
 • Energiatõhususe edendamine
 • Loodusressursside jm materjalide kasutamise vähendamine
 • Jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus
 • Jätkusuutlik transport ja liikuvuskorraldus
 • Tervislik töökeskkond

Mis kasu toob Rohelise Kontori põhimõtete järgimine ettevõttele?

Rohelise Kontori põhimõtete rakendamine
 • vähendab üldkulusid säästlikuma energia- ja ressursikasutuse ning jäätmetekke vähendamise kaudu;
 • motiveerib töötajaid ning tõstab moraali,
 • tõstab ettevõtte mainet,
 • aitab ettevõtte tegevuse seada vastavusse õigusaktidega,
 • suurendab innovatsiooni keskkonnahoidlike toodete ja teenuste väljatöötamisel.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...