Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa.

KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks.

Keskkonnamõju hinnatakse, kui:

 • taotletakse tegevusluba, kui loa taotlemise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;
 • taotletakse tegevusloa muutmist, kui loa muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;
 • kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt mõjutab Natura 2000 võrgustiku ala ebasoodsalt.

Tegevusluba on:

 • ehitusluba;
 • ehitise kasutusluba;
 • keskkonnakompleksluba;
 • vee erikasutusluba;
 • välisõhu saasteluba;
 • jäätmeluba;
 • ohtlike jäätmete käitluslitsents;
 • kiirgustegevusluba;
 • maavara kaevandamise luba;
 • geoloogilise uuringu luba;
 • üldgeoloogilise uurimistöö luba;
 • mõni muu eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav dokument.

KMH tuleb alati teha keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse  § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste korral.

KMH algatamise vajadust tuleb alati kaaluda eelpool nimetatud seaduse § 6 lõikes 2  ja Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 224 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu nimetatud tegevuste korral.

KMH algatamise vajaduse kaalumisel peab võtma arvesse eelpool nimetatud seaduse § 6 lõikes 3  nimetatud kriteeriume.

KMH-ga seotud kulud tasub arendaja. KMH ekspertrühma juhib litsentseeritud ekspert.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...