Jäätmeluba

Jäätmeluba annab õiguse jäätmete tekitamiseks ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused (jäätmeseadus).

Jäätmeluba on vaja:

 • jäätmete kõrvaldamiseks
 • jäätmete taaskasutamiseks
 • ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks
 • teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks, välja arvatud pakendiaktsiisi seaduse (RT I 1997, 5/6, 31; 1999, 54, 583; 2000, 59, 381; 2001, 88, 531; 2003, 88, 591) alusel maksustatava metallist joogipakendi kogumiseks või veoks, jäätmete edasise kaubandusvahendamise või taaskasutamise eesmärgil
 • kohaliku omavalitsuse organi korraldatud jäätmeveoks
 • olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena

Jäätmete tekitamiseks on jäätmeloa omamine kohustuslik tegutsemisel järgmistes valdkondades:

 • elektri, soojuse, kütuse või koksi tootmine
 • vedelkütuse või gaasilise kütuse rafineerimine või tahke kütuse utmine
 • metallide tootmine või töötlemine
 • mineraalsete materjalide töötlemine
 • keemiatööstus
 • tselluloosi-, paberi- või tekstiilitööstus või nahaparkimine
 • toiduainetööstus
 • loomakasvatus
 • pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil
 • vineeri või puitkiudplaatide tootmine
 • grafiidi (tempersüsi) ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel
 • maavara kaevandamine või rikastamine
 • puidutööstus
 • ohtliku kemikaali, sealhulgas kütuse ladustamine

Jäätmeluba ei nõuta:

 • füüsiliselt isikult, kes käitleb ise oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele
 • päästeasutuselt tuletõrje- ja päästetööde käigus jäätmete kogumisel ja veol

Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahtu iseloomustavate näitajate arvväärtused, millest väiksema arvväärtusega tegevuste juures ei nõuta jäätmeluba, on toodud määruse lisas. Selles loetletud tegevuste puhul ei nõuta jäätmete tekitamiseks jäätmeluba, kui aasta jooksul tekkivate tavajäätmete kogused on väiksemad kui 10 tonni ning ohtlike jäätmete kogused on väiksemad kui 100 kg.

Jäätmeloa annab jäätmeloa taotleja (edaspidi taotleja) tegevuskohajärgne keskkonnaamet. Kui taotlejal püsivat tegevuskohta ei ole, annab loa taotleja asukohajärgne keskkonnaamet.

Jäätmeloa taotlus esitatakse loa andjale kolmes eksemplaris. Jäätmeloa taotluse ühe eksemplari esitab loa andja pärast selle nõuetele vastavuse kindlakstegemist taotleja tegevuskohajärgsele linna- või vallavalitsusele või, kui taotlejal puudub püsiv tegevuskoht, siis taotleja asukohajärgsele linna- või vallavalitsusele. Jäätmeloa taotluse võib esitada digitaaldokumendina, mis allkirjastatakse digitaalallkirja seaduses sätestatud korras. Jäätmeluba jäätmete käitlemiseks tuleb taotleda iga jäätmekäitluskoha ja jäätmeluba jäätmete tekitamiseks iga käitise või jäätmetekkekoha kohta. Jäätmeluba ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks või olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena tuleb taotleda iga maakonna kohta.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...