KKJS kontroll

Ettevõttel tuleb oma keskkonnategevuse tulemuslikkust pidevalt mõõta, hinnata, seirata. Keskkonnajuhtimissüsteemi (KKJS) kontrolli- ja korrigeerimisetapis kontrollitakse ja vajaduse korral korrigeeritakse eelmistel etappidel (esmane keskkonnaülevaatus, keskkonnapoliitika kavandamine ja selle elluviimine) tehtut.

Süsteemi kontrollimine seisneb keskkonnategevuse tulemusindikaatorite (näitajate) mõõtmises ja nende järelevalves, keskkonnaga seotud dokumentide haldamises ning siseauditite läbiviimises. Juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus otsustab juhtkond, milliseid muudatusi on vaja süsteemi tõhustamiseks teha.

Seire ja mõõtmised

Keskkonnajuhtimissüsteemi seire annab tagasisidet keskkonnaeesmärkide ja -ülesannete täitmise kohta ning kinnitab vastavust õigusaktide nõuetele. Enne kui otsustada, mida ja kuidas mõõta, peab organisatsioon välja selgitama, milliseid keskkonnategevuse tulemusindikaatoreid seirata. Seda peaks tegema juba keskkonnaeesmärkide ja -ülesannete püstitamisel. Seega peab organisatsioon eelnevalt läbi viima järgmised tegevused:

 • Määratlema ja selgitama keskkonnategevuse tulemusindikaatorid või parameetrid
 • Koostama ja dokumenteerima mõõtmis- ja seireprotseduurid
 • Koostama ja dokumenteerima seire- ja mõõtmisandmete usaldatavuse tagamise protseduurid (nt mõõteriistade testimisseadmete kalibreerimine ning tark- ja riistvara pisteline kontroll)
 • Koostama ja dokumenteerima juhised dokumentide/protokollide säilitamiseks ning informatsiooni talletamiseks
 • Koostama tegevusprotseduuri käitumiseks ebarahuldavate tulemuste korral

Peale tulemusindikaatorite ja õigusaktidega kehtestatud indikaatorite ning parameetrite mõõtmise peab organisatsioon perioodiliselt hindama ka oma tegevuse vastavust keskkonnaõigusaktide nõuetele.

Mittevastavused, korrigeerimine ja ennetav tegevus

Sageli ei toimi süsteem organisatsioonis nii nagu peaks. Mitmel põhjusel võib süsteemis tekkida kõrvalekaldeid ning mittevastavusi antud standardi nõuetele ja kavandatud tegevusele. Kõik ei õnnestu alati plaanikohaselt ning juhtimissüsteem käivitub harva ilma vigadeta. Tegelikkus ei pruugi alati sobida kontorilaua taga koostatud keskkonnategevuskava või protseduuride ja juhenditega. Üldiselt tuleks mittevastavused ja nende põhjused välja selgitada ja dokumenteerida ning läbi viia korrigeerivad ja/või ennetavad tegevused. Korrigeeriv tegevus on kiire ja asjakohane vastumeede tekkinud probleemile. See tegevus leevendab probleemi negatiivset mõju ja ennetab selle taasteket. Probleemi põhjuse kõrvaldamine on ennetav tegevus. Igast veast saab õppida ja saadud kogemusest kasu lõigata.

Dokumenteerimine

Juhtimissüsteemi tegevuste läbiviimine, nende tegevuste tulemused, järeldused jms tuleb dokumenteerida. Keskkonnajuhtimissüsteemi jätkuvat toimimist kajastavad dokumendid koondatakse tavaliselt mitmesugustesse teatmeteostesse. Dokumendid võiksid endas sisaldada:

 • Keskkonnaseire ja -mõõtmiste tulemusi
 • Kontrolli-, järelevalve- ja kalibreerimistoiminguid
 • Keskkonnaküsimusi puudutavaid juhtkonna- ja teiste organisatsioonisiseste koosolekute protokolle
 • Suhtlust ametkondadega, keskkonnaaruandeid ning -lubasid jms
 • Tarnijatelt saadavat informatsiooni, nt ohutuskaarte
 • Toote kohta käivat teavet
 • Õnnetuste aruandeid ja kaebusi
 • Keskkonnaauditite ja -ülevaatuste tulemsusi
 • Läbiviiduid koolituste protokolle

Keskkonnajuhtimissüsteemi siseaudit

Organisatsioon peab perioodiliselt läbi viima auditeid, et veenduda, kas juurutatud süsteem toimib vastavalt kavandatule ning kas seda on korralikult ellu viidud ja tegevuses hoitud. Keskkonnajuhtimissüsteemi siseaudit on süstemaatiline dokumenteeritud protsess, mille käigus kogutakse ja hinnatakse objektiivseid tõendeid määramaks, kas organisatsioon järgib kõike, mida ta on kirja pannud. Siseaudit hindab organisatsiooni KKJS-i ja keskkonnategevuse vastavust:

 • Juhtimissüsteemi nõuetele
 • Keskkonnapoliitikale, -eesmärkidele, -ülesannetele ja -tegevuskavadele
 • Õigusaktide nõuetele

Siseaudit on abivahend kõikide tasandite juhtudele, mis aitab saada informatsiooni ja parandada organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkust.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...