Keskonnajuhtimissüsteemi rakendamise meetodid

Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks on mitmeid mooduseid. Lisaks tavapärastele konventsionaalsetele meetoditele esineb ka uudsemaid mooduseid:

Ökokaardistamine on lihtne visuaalne vahend väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele oma keskkonnategevuse analüüsimiseks, juhtimiseks ning sellest teavitamiseks. Pisiettevõtetele (<10 töötajat) ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele on standardiseeritud kvaliteedi- või keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ning selle sertifitseerimine tihti liiga kallis või ressursikulukas, kuid ka nemad peavad esitama usaldusväärseid tõendusmaterjale vastavusest rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnajuhtimise nõuetele. Ökokaardistamine on lihtne abivahend neile ettevõtetele, kes soovivad väiksema ressursikuluga parandada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Ökokaardistamise metoodika koosneb mitmest etapist, kus määratletakse ettevõtte asukoht ümbritseva suhtes, hinnatakse materjalivoogusid ja ressursikasutust, kaasatakse töötajad probleemide lahendamise protsessi ning koostatakse ökokaardid, mis üldjuhul käsitlevad kuute teemat:

1) vesi
2) pinnas ja ladustamine
3) õhk, müra ja tolm
4) energia
5) jäätmed
6) riskid

Nendele andmetele toetudes luuakse lihtne keskkonnajuhtimissüsteem, määratletakse keskkonnategevuse tulemuslikkuse indikaatorid ning koostatakse ka lühike keskkonnaaruanne. Ökokaardistamist kui lihtsat keskkonnajuhtimissüsteemi ei ole võimalik ametlikult sertifitseerida, kuid see on kasulikuks abivahendiks ISO 14001 või EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi loomisel.

Ökokaardistamise loojaks on Heinz Werner Engel ning lisainformatsiooni ökokaardistamise kohta saab Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonist (EKJA) või Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusest (SEI Tallinn). Ökokaardistamise käsiraamat on iseseisvaks kasutamiseks leitav siit.

EMAS easy meetodi aluseks on ökokaardistamine – asukohapõhise keskkonnainformatsiooni kogumise ja analüüsimise visuaalne ja hõlpsalt rakendatav meetod. Ökokaardistamise edasiarendusena on välja töötatud EMAS easy vahend, mis võimaldab lihtsate juhendite alusel, kasutades optimeeritud dokumendipõhju ja standardset aruandeformaati, korrastada ökokaardistamise käigus kogutud info ja tegevuskavad ning vormistada see EMAS määruse nõuetele vastaval tasemel. Uus lähenemine annab ettevõtetele võimaluse oma keskkonnajuhtimissüsteemi dokumenteerimiseks 10 leheküljel, kusjuures EMAS-i kohane keskkonnaaruanne võib mahtuda ainult kahele lehele. Sellest tulenevalt väheneb ka keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise ja hilisema haldamisega seotud aja jm ressursi vajadus (k.a auditeerimiskulud). EMAS easy käsiraamat on kättesaadav siit: EMAS easy.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...