Pakendid

Öeldakse, et banaanikoor on looduse loodud pakendeist kõige täiuslikum. See kaitseb “toodet” hästi, seda on kerge eemaldada ja lihtne ümber töötada – muutub kiiresti mullaks. Kahjuks annab loodus sellise pakendi harva kaasa ja tööstuslikult ei ole seda veel suudetud valmistada

Pakendile ja pakendi käsutamisele esitatavad üldnõuded, pakendijäätmete taaskasutuseesmärgid, pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutamissüsteemi korralduse nõuded ning vastutus kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest on sätestatud kahe seadusega: pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseadusega.

Mis on pakend?

 • Pakendi peamine funktsioon on kaitsta kaupa teekonnal tootjast tarbijani.
 • Pakendit kasutatakse kauba hoidmiseks, käsitsemiseks, kätte toimetamiseks ja / või esitlemiseks.
 • Pakendiks loetakse ka samadel eesmärkidel kasutatavaid ühekorratooteid.

Mida silmas pidada kaupade pakendamisel?

 • Mõtle hoolega, ehk näeb kaup atraktiivne välja ka vähem pakendimaterjali kasutades.
 • Väldi liigset pakendamist.
 • Eelista võimalusel korduskasutuspakendit.
 • Kasuta keskkonnasõbralikke materjale, mida on võimalik materjali ringlussevõtuna uuesti taaskasutada või keskkonda minimaalselt saastades põletada energia saamise eesmärgil.

Kuidas liigitatakse pakendeid?

 • Sõltuvalt kasutuskordadest:
  • Korduskasutuspakend – mõeldud ja kavandatud kasutada oma esialgsel otstarbel mitmeid kordi;
  • Ühekorrapakend – kasutatav pakendina ainult üks kord.
 • Lähtudes otstarbest:
  • Müügipakend – lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üleandmiseks ettenähtud müügiühiku osa;
  • Rühmapakend – mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks, sõltumata sellest, kas pakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale, kasutatakse kaupade kaitsmiseks või käsitsemise lihtsustamiseks; rühmapakendit on võimalik eemaldada toote omadusi muutmata;
  • Veopakend – mõeldud teatud arvu kaubaühikute käsitlemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi.
 • Pakendimaterjalide liikide järgi: klaas-, plast-, paber- ja papp-, metall-, puit- ja muust materjalist pakendid.

Millisel juhul on pakendimärgistamine kohustuslik?

Vastavalt pakendiseaduse § 23 on kohustuslik kanda peale pakendile või etiketile tagatisraha suurus ehk pant. Üleriigilist tagatisrahasüsteemi haldava Eesti Pandipakend OÜ pandimärgid on kehtestatud keskkonnaministri 15. aprilli 2005. a määrusega nr 24 “Pakendi tagatisraha suuruse märgid“.

Kes on pakendiettevõtja?

 • Isik, kes toodab ja pakendab kaupa ning müüb selle Eesti turul on pakendiettevõtja.
 • Isik, kes impordib või toob maale (ehk Eesti turule) pakendatud kaupa on pakendiettevõtja.

Pakendi taaskasutussüsteem tooimib Euroopa Liidu jäätmepoliitika põhimõtteid arvestades:

 • Saastaja-maksab-põhimõte – jäätmetekitaja katab jäätmekäitlusega seotud kulud;
 • Tootja-vastutuse-põhimõte – ettevõtjad (toote valmistajad, maaletoojad, levitajad) peavad vastutama tootes sisalduvate ainete, koostisosade ja toote kui terviku eest kogu toote olelusringi jooksul, alates valmistamisest kuni jäätmeks muutmiseni. Tootjad katavad tootest tekkinud jäätmete käitluskulud.

Toote turule laskmine on tegevus, millega toode tehakse Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis esmakordselt kättesaadavaks kas levitamiseks või (oma tarbeks) kasutusele võtmiseks.

Tulenevalt eeltoodust on saastaja ettevõte, kes pakendab kaupu, mitte tarbija, kes kaupu ostab/tarbib. Seega on kaupu pakendav ettevõte kohustatud ka finantseerima pakenditest tekkinud jäätmete käitlemise taaskasutamise eesmärgil.

Millised on pakendiettevõtja kohustused?

 • Pakendiettevõtja, kes müüb oma kaupa lõppkasutajale või tarbijale peab neilt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja pakendijäätmed.
 • Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma oma kauba veo- ja rühmapakendi.
 • Pakendiettevõtja, kes ise ei müü oma kaupa lõppkasutajale või tarbijale, peab tagama oma kauba müügipakendi ja -pakendijäätmete tagasivõtu lõppkasutajalt või tarbijalt.
 • Kaupade puhul, mille pakendile on kehtestatud tagatisraha, peab pakendiettevõtja tagama, et tagatisraha oleks lisatud kauba hinnale kogu müügitsükli kestel ja tagasiarvestused tehakse iga tagastamistehingu käigus.
 • Pakendiettevõtja peab tema poolt Eesti turule lastud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmete kogused taaskasutama selliselt, et pakendiseaduse §-s 36 sätestatud taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud ning kandma sellest tulenevad kulud.
 • Pakendiettevõtja peab esitama kord aastas riiklikkule pakendiregistrile auditeeritud andmed tema poolt Eesti turule lastud kauba pakendite koguste ja nendest tekkinud pakendijäätmete taaskasutamise kohta.
 • Hulgi- ja/või jaemüüjatel (näiteks kauplused) on kogumise ja taaskasutamise kohustus nende pakendite osas, mida nad on kasutanud ise kaupade pakendamisel (näiteks kulinaariatoodete pakkimiseks salati- jm karbid, kaubaga kaasa antavad kile- jm kotid).

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...