Hea Tava põhimõtted

Hea Tavaga liitunud keskkonnajuhtimissüsteemi nõustamisteenust pakkuv konsultant juhindub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest: 

JÄTKUSUUTLIKUD PÕHIMÕTTED

 • Konsultant mõistab, et läbi organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemi nõustamise, on tema töö eesmärgiks aidata kaasa jätkusuutlikule arengule, mis panustab tasakaalu hoidmisse sotsiaalsfääri, majandus- ja looduskeskkonna ning muude eluvaldkondade vahel.
 • Konsultant seab enda käitumises ja nõustamistegevuses alati esiplaanile keskkonnahoiu põhimõtted.

EETIKA

 • Konsultant teeb oma tööd hoolsalt ja ausalt, käitub heatahtlikult ning on viisakas.
 • Konsultandil on alati julgus tunnistada oma vigu.
 • Konsultant arvestab organisatsioonile nõustamisteenuse pakkumisel hinna vastavalt reaalsele töö mahule, otsestele kuludele ja turu hinnatasemele ning kirjeldab, mida pakkumine sisaldab.
 • Konsultant ei lase nõustamisteenuse pakkumisel mõjutada oma tegevust huvide konfliktil ja sellise konflikti ilmnemisel teavitab sellest nõustatavat organisatsiooni ja kõiki teisi asjaomaseid osapooli.
 • Konsultant seisab hea keskkonnajuhtimise nõustamise valdkonna väärikuse, positsiooni ja hea maine eest.
 • Konsultant ei tohi hoolimatusest ega sihilikult teha midagi, mis kahjustaks teiste nõustamisteenust pakkuvate organisatsioonide/konsultantide mainet.
 • Konsultant teeb käesoleva Hea Tava väidetava rikkumise korral ametlikku või muud laadi uurimise korral igakülgset koostööd.

KOMPETENTS JA PROFESSIONAALSUS

 • Konsultant vastutab tehtud töö kvaliteedi eest ning peab kinni antud lubadustest töö sisu, tähtaegade ja tulemuste osas.
 • Konsultant arendab pidevalt oma teadmisi ja kutseoskusi ning hoiab end kursis juhtimissüsteemide-, keskkonnakaitse- ja tehnoloogiaalaste uuenduste, arenduste ning parimate praktikatega ja kasutab saadud teadmisi organisatsiooni nõustamisel.
 • Konsultant tunneb hästi õigusaktide nõudeid ja muid asjakohaseid nõudeid ning oskab hinnata nende kohalduvust ja vastavuskohustusi nõustatava organisatsiooni tasandil.
 • Konsultant hindab enne lepingu sõlmimist adekvaatselt oma teadmisi konkreetse organisatsiooni tegevusvaldkonnast. Kui kompetents on puudulik, siis lepingut ei sõlmita või kaasatakse nõustamisprotsessi pädevaid spetsialiste.
 • Konsultant lähtub organisatsiooni nõustades selle eripärast ja olemasolevast juhtimissüsteemist ning aitab organisatsioonil mõista keskkonnajuhtimissüsteemi olemust ja sellest saadavat kasu.

Hea Tava järgimine on kohustuslik kõigile liitunud konsultantidele. Samas on Hea Tava eeskujuks ja järgimiseks soovituslik ka teistele konsultantidele.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...