Näpunäiteid ettevõttele

Sõltuvalt majasisesest kompetentsist on organisatsioonil võimalik keskkonnajuhtimissüsteemi (KKJS) rakendada iseseisvalt või kaasata pädev konsultant.

Organisatsioonide kogemused näitavad, et enamikel juhtudel on KKJS esmasel juurutamisel konsultandi kaasamine põhjendatud. Konsultandi palkamine tasub ennast ära, kuna üldjuhul aitab see asju algusest peale õigesti teha. Plaanide tegemisel tasub kaaluda, kas palgata konsultant täismahus ehk konsultant nõustab KKJS rakendamist algusest lõpuni või ainult teatud KKJS elementide rakendamise nõustamiseks.

Konsultandi palkamine hilisemas staadiumis, kui nähakse, et organisatsioon ise tööga hakkama ei saa, ei ole kõige parem lahendus, kuna võib kokkuvõttes kogu KKJS rakendamise protsessi kallimaks ja ajakulukamaks muuta. 

Kuigi konsultandi töö on esmapilgul sarnane alltöövõtule, et lahendada ülesanded, mis mingil põhjusel omal jõul hästi tehtud ei saa, tuleb siiski rõhutada, et konsultandi kaasamist ei tohiks võtta kui tüüpilist alltöövõttu. 

Tuleb meeles pidada, et KKJS-i rakendab organisatsioon mitte konsultant. Konsultandi töö eesmärk on anda kliendile metoodilist, informatiivset, tehnilist ja muud abi, mis aitab organisatsioonil KKJS rakendada. Väga oluline on, et nõustamise lõppedes oleks organisatsioon võimeline KKJS-i ka iseseisvalt toimivana hoidma.

KKJS nõustamisteenust on soovitav ellu viia arendusprojektina, mis on üles ehitatud vastavalt keskkonnajuhtimissüsteemi (ISO 14001 või EMAS nõuete) rakendamise loogikale ning kliendi vajadustele. Üksteise paremaks mõistmiseks ja kvaliteetse tulemuse saavutamiseks tuleks projektile koos hinnapakkumisega koostada piisavalt detailne lähteülesanne. 

Kui organisatsioon töö läbiviimiseks lähteülesannet ei esita, siis peaks konsultant oma pakkumises esitama detailse tööde kirjelduse, kus on ära toodud KKJS erinevad etapid ja tegevused koos kaasneva nõustamise ajakuluga, mis on aluseks ka selge ja läbipaistva teenuse hinna pakkumiseks. Enne nõustamislepingu sõlmimist tuleks kokku leppida ka osapooltega seotud kohustused KKJS rakendamisel ning sobiv nõustamise viis. 

KKJS-i arendusprojekt on soovitav läbi viia otsenõustamise ja ühiste arutelude ning seminaride/koolituste kombinatsioonina. Konsultandi roll on pakkuda omapoolseid nõuandeid ja lahendusi parima tulemuse saavutamiseks. Otsenõustamise ja arutelude tulemusena koostatakse vajalik dokumentatsioon.

Järgnevalt on esitatud soovituslik koolituskava standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi (ISO 14001, EMAS) elementide rakendamiseks. Eraldi tasuks korraldada organisatsiooni juhtkonna koolitus, kus konsultant selgitab KKJS rakendamise olulisust ja ettevõtte/töötajate tegevustest tuleneva keskkonnamõju iseloomu. Eraldi värvidena on ära märgitud need etapid ja tegevused, mille rakendamine eeldatavalt vajab organisatsioonivälise konsultandi abi. Nii saab esitatud ülevaadet kasutada alusena, mille abil KKJS rakendamise lähteülesannet koostada.

Konsultandi roll KKJS-i rakendusprotsessis on pigem suunav
Konsultandi roll KKJS-i rakendusprotsessis on suunav, näpunäiteid jagav ning sisulisi lahendusi pakkuv
Konsultandi roll KKJS-i rakendusprotsessis on sisulise metoodika ja rakenduste võimalusi, dokumenteerimise lahendusi jms pakkuv. Konsultandi ning organisatsiooni koostöö väga tihe.
KKJS-i valdkonnad Soovitatavad koolitused
4. Organisatsiooni kontekst I koolitus
Sisu: Sissejuhatav koolitus, mis annab ülevaate keskkonnajuhtimissüsteemist, organisatsiooni konteksti mõtestamisest ja eestvedamisest.
Sihtgrupp: Organisatsiooni juhatus ning KKJS-i rakendamise töörühm.
4.1 Organisatsiooni ja selle konteksti mõistmine
4.2 Huvipoolte vajaduste ja ootuste välja selgitamine
4.3 ja 4.4 KKJS-i käsitlusala kindlaksmääramine. KKJS- i sisse seadmine ja toimivana hoidmine.
5.-6. Eestvedamine ja planeerimine
5.1 Eestvedamine ja pühendumus
5.2 Keskkonnaalased juhtpõhimõtted
5.3 Organisatsioonisisesed rollid, kohustused ja volitused
6.1.2 Keskkonnaaspektide kindlaks määramine II koolitus
Sisu: Keskkonnaaspektide ja vastavuskohustuste kindlaks määramine, eesmärkide püstitamine ning tegevuste planeerimine.
Sihtgrupp: KKJS-i rakendamise töörühm.
6.1.3 Vastavuskohustuse kindlaks määramine
6.1.4 Tegevuste planeerimine
6.2 Keskkonnaalaste eesmärkide püstitamine ja nende saavutamise planeerimine
7.-8. Tugi ja toimimine III koolitus
Sisu: Toimimise planeerimine ja ohjamine, dokumenteeritud teave, valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende korral, kompetents ja teadlikkus.
Sihtgrupp: KKJS-i rakendamise töörühm.
7.1 Ressursside kindlaks määramine
7.2 ja 7.3 Kompetentsus ja teadlikkus
7.4 Teabevahetus
7.5 Dokumenteeritud teave ja selle ohjamine
8.1 Toimimise planeerimine ja ohjamine
8.2 Valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende puhul
9. Tulemuslikkuse hindamine IV koolitus
Sisu: Seire, mõõtmine, analüüs ja hindamine, juhtkonnapoolne ülevaatus, mittevastavused ja korrigeeriv tegevus, järjepidev parendamine.
Sihtgrupp: KKJS-i rakendamise töörühm.V koolitus
Sisu: Siseauditi läbiviimine
Sihtgrupp: Auditi töörühm
9.1 Seire, mõõtmine, analüüs ja hindamine
9.2 Siseaudit
9.3 Juhtkonnapoolne ülevaatus
10. Parendus
10.2 Mittevastavused ja korrigeeriv tegevus
10.3 Järjepidev parendamine
Keskkonnaaruanne (EMAS)
Keskkonnaaruande koostamine

 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...